Na jakiej zasadzie przyznawane są emerytury

Przyznawanie emerytur jest uzależnione od obowiązujących w danym momencie przepisów. Mogą się one zmienić w dowolny sposób w każdym momencie, jak mieliśmy z tym do czynienia niedawno, gdy w sposób zupełnie nieoczekiwany i nieuzasadniony przedłużono wiek emerytalny, by państwo nie musiało płacić żadnych zobowiązań osobom, które z racji wieku i tak nie znajdą zatrudnienia. Dlatego system emerytalny jest bardzo chwiejny i nieodpowiednie decyzje, jakie są podejmowane w tym względzie, mogą mieć bardzo negatywne skutki społeczne. Emerytury są to, co wynika z definicji, świadczenia przyznawane osobom, które już nie są zdolne do pracy, z racji wieku. W przypadku świadczeń, wypłacanych osobom, które nie są zdolne do pracy z racji stanu zdrowia, mówimy o rentach.

Do tych świadczeń mają prawo osoby, które mają udokumentowany staż pracy lub mogą go w inny sposób udowodnić – np. zeznaniami świadków. Zdarza się bowiem szczególnie ostatnio, ze ZUS czy inne instytucje rzekomo gubią dokumentację pracowniczą, na tej podstawie odmawiając osobom uprawnionym do pobierania emerytur czy rent w takiej wysoki, w jakie się to tym osobom należy, z racji wieku i stażu pracy. Dlatego pilnowanie tej dokumentacji i gromadzenie wszelkich dokumentów, potrzebnych do uzyskania tych świadczeń, powinno być dopilnowane przez danego pracownika. Należy to sprawdzać i kontrolować, gdyż nasilają się te procesy, związane z odmową wypłaty należnych świadczeń, gdyż z niewiadomych przyczyn składki, które były i są wpłacane, nie wystarczają na bieżące emerytury.

.

Close