Świadomość od dziecka

www.obligacjerp.eu

Kluczem do ekologicznego społeczeństwa jest budowanie ekologicznej świadomości. Podobnie jak wielu innych postaw, również postawy ekologicznej najlepiej uczyć od dziecka. Dorośli ludzie o ugruntowanym spojrzeniu na rzeczywistość często niechętnie spoglądają na nowe trendy, nawet kiedy wszystkie przesłanki świadczą o pozytywnym charakterze danego zjawiska. Ekologiczne podejście do składowania odpadów, żywienia czy spędzania wolnego czasu to takie właśnie trendy. Jeśli nauczymy dzieci, że ekologia jest czymś dobrym, wiele z nich chętnie podejmie wysiłek na rzecz dbałości o środowisko w dorosłym życiu. Czytaj dalej Świadomość od dziecka