Przyszłość systemu emerytalnego

Deklaracja zgodności Usługi hostingowe oferuje firma plocman - tworzenie stron internetowych

Informacje dotyczące problemów systemu emerytalnego w dużej mierze można włożyć między bajki. Mieliśmy w ostatnich latach do czynienia z takimi medialnymi doniesieniami, które miały po prostu uzasadnić wprowadzenie zmian w wieku emerytalnym. Tymczasem nie ma żadnego zagrożenia dla emerytur.

Nie są one wpłacane tylko ze składek bieżących płatników. To stanowi tylko część budżetu ZUS, część niewielką, gdyż w dużej mierze ZUS jest finansowany przez państwo. Także w ten sposób, że znaczną część składek państwo opłaca za pracowników licznych państwowych instytucji.

Tak więc składki są tylko dodatkowym sposobem finansowania emerytur. W polskim systemie emerytalnym mamy do czynienia z takimi zasadami, że z bieżących wpływów wypłacane są świadczenia typu emerytury i renty osobom, które już są nieaktywne zawodowo, czy to z racji wieku, czy też z racji stanu zdrowia. Osoby, które obecnie wpłacają składki, nie płacą więc w prostym przełożeniu na swoje późniejsze świadczenia w przyszłości, gdyż nie można by tego w taki sposób zorganizować.

Te pieniądze są wydawane na bieżące potrzeby, a osoby ubezpieczone, muszą mieć udokumentowany staż pracy, by po latach płacenia składek, móc strać się o emeryturę. Ta z kolei będzie wypłacana z wpływów pochodzących od osób w danym momencie pracujących. Na tym polega ten system, oparty na zasadach społecznej sprawiedliwości.

Dlatego tutaj nie ma jakiegoś zagrożenia dla tego systemu, jak twierdzą niektórzy. To, że obecnie zdarzają się jakieś problemy z pieniędzmi z ZUS, nie ma nic wspólnego z wysokością wpłacanych tam składek..

www.synergy-it.pl
Close